Ostatnia plastikowa słomka do 2021 roku

W marcu 2019 r. Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nową dyrektywę zakazującą sprzedaży jednorazowych tworzyw sztucznych, takich jak patyczki do uszu, sztućce, słomki, mieszadełka, talerze czy patyczki do balonów. Nowe prawo wejdzie w życie we wszystkich państwach członkowskich UE do 2021 r. i pomoże zmniejszyć ilość odpadów plastikowych, które obecnie zanieczyszczają nasze oceany i plaże.

Za przyjęciem porozumienia było 560 posłów, przeciw – 35, a 28 wstrzymało się od głosu. Dyrektywa wprowadza również obowiązek znacznego ograniczenia stosowania plastikowych jednorazowych opakowań na żywność oraz kubków na napoje. Państwom członkowskim UE będą narzucone również nowe cele w zakresie recyklingu, przy zwiększonej odpowiedzialności producentów. Selektywna zbiórka plastikowych butelek do roku 2025 będzie musiała obejmować 90% tego typu produktu wprowadzonego do obrotu. Dodatkowo wszystkie plastikowe pojemniki na napoje, w tym również butelki, będą mogły być sprzedawane jedynie pod warunkiem trwałego przymocowania pokrywki, wieczka, nakrętki (jeśli te również są wykonane z tworzyw sztucznych) do pojemnika.

Dodatkowo produkty higieniczne takie jak podpaski, tampony, aplikatory do tamponów, chusteczki nawilżane, a także balony będą musiały zawierać informację dotyczącą zawartości tworzyw sztucznych w produkcie, możliwości unieszkodliwiania danych odpadów oraz/lub negatywnych skutków zaśmiecania środowiska tego typu odpadami. Rozszerzono również odpowiedzialność producentów wyrobów z tworzyw sztucznych, m.in. poprzez obowiązek pokrycia kosztów zbiórki odpadów obejmujących dany rodzaj produktu, ich transportu i przetwarzania, a także upowszechniania wiedzy na temat możliwości ponownego wykorzystania i sposobu gospodarowania odpadami oraz wpływu zaśmiecania na środowisko.

Według Komisji Europejskiej ponad 80% śmieci morskich to tworzywa sztuczne, a mniej niż 30% z 25 milionów ton odpadów plastikowych wytwarzanych rocznie przez kraje Unii Europejskiej jest poddawane recyklingowi. Ze względu na powolną fotodegradację, plastik gromadzi się w morzach, oceanach i na plażach całego świata. Niedawno w żołądku martwego wieloryba wyrzuconego na brzeg w nadmorskiej prowincji Filipin znaleziono 40 kilogramów (!) plastikowych śmieci. W ubiegłym roku w południowej Tajlandii znaleziono martwego delfina z ponad osiemdziesięcioma plastikowymi torbami w żołądku.

Szacuje się, że do roku 2030, nowe prawodawstwo pozwoli uniknąć szkód środowiskowych o wartości około 25 mld USD.