Kontakt dla zgłoszeń firm do akcji: aleksandra_stepniak@danfoss.com